استراتژی های بازاریابی

پرستو بخشی ۲۴ بهمن

زمانی که شما برای معرفی فعالیت خود تنها سایت دارید اما پلن فروش، دیجیتال مارکتینگ و قیف فروشی برای کسب و کارتان نداشته باشید و نحوه پیدا کردن مخاطبان هدفتان را نشناسید و تنها اکتفا به سئو و برندینگ کنید باعث شده که زمان، اعتبار، هویت و انرژی مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارتان را از دست بدهید.